Celem projektu Laboratorium Przyszłości Instytutu Wolności jest zebranie dobrych praktyk w zakresie monitorowania i zarządzania nowymi technologiami.

Zespół Instytutu Wolności złożony z młodych specjalistów (głównie absolwentów Szkoły Przywództwa) bada działalność najlepszych światowych instytucji z branży technology assesment.

Analiza stosowanych na świecie rozwiązań ma pozwolić na szersze zrozumienie kontekstu oceny technologii, poznanie standardów i praktyk stosowanych w tym zakresie na świecie, czerpanie ze sprawdzonych rozwiązań oraz wymianę doświadczeń.

Liderem zespołu jest Małgorzata Polińska - project manager oraz konsultant biznesowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując projekty w firmach z branży doradczej, infrastrukturalnej, IT, szkoleniowej oraz współpracując ze start-upami. Specjalistka w zakresie harmonizacji i rozwoju zespołów, pasjonatka nowych koncepcji zarządzania, absolwentka II edycji Szkoły Przywództwa.


 Projekt realizowany jest przez Instytut Wolności we współpracy z Fundacją Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fot. Wally Gobetz CC BY - NC - ND 2.0

 

Partnerzy Szkoły Przywództwa 2018

 

Partner wspierający

Partner