Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło wdrażanie rezultatów Strategicznego Przeglądu Obronnego. Jawne założenia raportu przedstawione w Koncepcji Obronnej RP zostały zaprezentowane opinii publicznej w maju 2017 r. Dokument ten stanowi wizję rozwoju Sił Zbrojnych RP na najbliższe piętnaście lat. Zgodnie z zapowiedziami resortu przedstawiony raport wprowadza nową jakość do polskiego planowania obronnego.

Jednym z ważniejszych założeń Przeglądu jest położenie akcentu na zwiększanie zdolności odstraszania w oparciu o własny potencjał obronny. Jest to bardzo istotna zmiana będąca przeciwieństwem dotychczasowego podejścia w tej materii, które zakładało obronę Polski w potencjalnym konflikcie głównie w oparciu o potencjał sojuszników z NATO. Należy mieć nadzieję, że ambitne i odważne założenia SPO wymuszą zmianę postrzegania własnych możliwości, a po wprowadzeniu w życie przyczynią się do wzrostu polskiego potencjału odstraszania i tym samym wzmocnią podmiotową pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Czy przedstawione w SPO pomysły rozwoju Sił Zbrojnych RP uda się wprowadzić w życie w długiej, jak na polskie realia polityczne, perspektywie czasu? Jedną ze słabszych stron SPO wydają się niewystarczające konsultacje z szerokimi środowiskami politycznymi. Nakłada się na to brak ponadpartyjnego konsensusu co do modelu rozwoju Sił Zbrojnych, a tym samym bezpieczeństwa Polski.

Miejmy nadzieję, że tym razem uda się zbudować zarówno polityczne porozumienie w kwestiach dotyczących obronności, jak i znacząco zwiększyć potencjał obronny, by zapewnić Polsce bezpieczną przyszłość na najbliższe lata.

Więcej na temat tego, czym jest Strategiczny Przegląd Obronny, jakie są jego założenia, jak powstawał oraz za co jest krytykowany, w najnowszym wydaniu Biuletynu Instytutu Wolności.

Przemysław Barański


Zwiększamy nasz potencjał odstraszania - wywiad z Tomaszem Szatkowskim

Naszym celem jest stworzenie takiej sytuacji, w której działania przeciwnika zmierzające do eskalacji konfliktu nie pozostaną bezkarne


 

Kłóćmy się o wszystko, tylko nie o politykę bezpieczeństwa - Tomasz Smura

Obecny przegląd krytykowany jest więc za to, że konsultacje społeczne i budowanie konsensusu wobec sił zbrojnych było ograniczone. Wydaje się, że można to było zrobić lepiej, skoro już teraz widzimy tarcia. 

Pobierz całość Biuletynu Instytutu Wolności: "Siły zbrojne RP AD 2032." lub czytaj poniżej:

 

 

Fot. W slajdzie wprowadzającym By Kekator, CC BY-SA 3.0, Link

Fot. W tekście: Defence Images CC BY-NC 2.0

POKAŻ STARSZE naciśnij SHIFT by załadować wszystko POKAŻ WSZYSTKIE

Partnerzy Szkoły Przywództwa 2018

Partner wspierający

Partner