Nie wiemy jeszcze, czy wybory lokalne w 2018 roku będą przebiegać według nowych zasad. Pewne jest natomiast to, że konieczna jest zmiana samych reguł działania samorządów, by funkcjonowały sprawniej, aktywniej i były bliżej obywateli.

Jaka powinna być przyszłość polskich samorządów? Co powinno się zmienić w nich po zbliżających się wyborach? Z tym pytaniem postanowiliśmy zwrócić się do praktyków – działaczy rad miast i dzielnic, lokalnych organizacji i inicjatyw mieszkańców. To osoby, które najlepiej znają wady dzisiejszego systemu zarządzania samorządami i wiedzą, co zrobić, by członkowie małych społeczności czuli, że ich interesy są dobrze reprezentowane.


 

Maciej Chudkiewicz

Więcej działania w samorządach

Dzisiejszy system działania rad gmin i miast opiera się często na schematycznym podniesieniu ręki podczas głosowania. Samorząd mieszkańców jest iluzją. 

Czytaj więcej


Marta Zbrowska

Kadencyjność w samorządach – efekt społeczny czy polityczny?

Odnoszę wrażenie, że ci włodarze, którzy nie będą mogli wystartować w 2018 roku, w sposób naturalny „namaszczą” następców ze swojego najbliższego otoczenia. 

Czytaj więcej


Kamil Orzeł 

Kto powinien rządzić w lokalnym samorządzie: partie czy stowarzyszenia?

Czy lepiej, by dzielnicami rządziły lokalne organizacje, czy powinny być to jednak ogólnopolskie partie polityczne mające swoich przedstawicieli także w Radzie Warszawy? 

Czytaj więcej


Katarzyna Gorzkowska 

Zwiększajmy rolę mieszkańców w samorządach

Problemy powstają w momencie, gdy zarządzający daną dzielnicą samorządowcy reprezentują inną opcję polityczną niż „ogólnomiejska”.

Czytaj więcej


Iwona Szatkowska

Alternatywny system wyborczy: System Przechodniego Głosu Przenoszonego - Single Transferable Vote

W gronie kilku wiceburmistrzów, radnych i aktywistów miejskich chcieliśmy znaleźć sposób na to, by wyleczyć dwie dolegliwości: centralizację i upartyjnienie stolicy. Wypracowaliśmy więc kilka propozycji, które według nas mogą pozytywnie wpłynąć na lokalną politykę w Warszawie. 

Czytaj więcej  


 

Pobierz całość Biuletynu Instytutu Wolności: "Samorząd po 2018 - okiem praktyków", bądź czytaj poniżej:

 Fotografia na okładce: aut. Nicola, CC.BY.2.0.

POKAŻ STARSZE naciśnij SHIFT by załadować wszystko POKAŻ WSZYSTKIE

Partnerzy Szkoły Przywództwa 2018

 

Partner wspierający

Partner