Czym się zajmujemy?

 

Jesteśmy po, by zwracać uwagę na ważne dla Polski kwestie. 

Tworzyć idee i rzetelną wiedzę z najwybitniejszymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki i upowszechniać ją w niekonwencjonalnej formie przy wykorzystaniu tradycyjnych i nowych środków komunikacji.

Chcemy pracować na rzecz Polski:

- państwa silnego gospodarczo i bezpiecznego,

- państwa wspierającego innowacje, naukę i przedsiębiorczość,

- silnego partnera krajów Europy Środkowej,

- aktywnego uczestnika Unii Europejskiej,

- mocnego i wiarygodnego sojusznika Stanów Zjednoczonych,

- Polski, jako wspólnoty zakorzenionej w tradycji kulturowej Zachodu.

 

Obszary działalności naszego Instytutu to:

- bezpieczna energetyka: budowanie niezależności energetycznej Polski i sprawnego, tworzenie nowoczesnego systemu energetycznego,

- wolny rynek: tworzenie przewidywalnych reguł tworzących przestrzeń wolności gospodarczej,

- nowoczesna edukacja i nauka: tworzenie mechanizmów zdrowego rozwoju nauki, warunków do współpracy nauki z biznesem. Wspieranie wiedzy na temat historycznych korzeni i kulturowej tożsamości wspólnoty euroatlantyckiej,

- cyfryzacja i media: wspieranie rozwoju cyfryzacji, walka z wykluczeniem cyfrowym, tworzenie reguł dla swobodnego działania nowych mediów,

- sprawna armia: budowanie efektywnej i odpowiadającej współczesnym potrzebom i sojuszom armii,

- Polska w regionie: pogłębianie współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej, budowanie silnej pozycji naszego regionu,

- Polska w Europie: działania na rzecz rozwoju Unii Europejskiej jako wspólnoty wolnych narodów o wspólnych korzeniach kulturowych Polska w świecie: wzmacnianie sojuszu europejsko-amerykańskiego na bazie wspólnych interesów politycznych, korzeni kulturowych i systemów wartości.

Partnerzy Szkoły Przywództwa 2018

 

Partner wspierający

Partner