Instytut Wolności to niezależny politycznie think-tank założony przez Igora Janke, Dariusza Gawina i Jana Ołdakowskiego.

Jesteśmy po to, by zwracać uwagę na ważne dla Polski kwestie.


Chcemy tworzyć idee i rzetelną wiedzę z najwybitniejszymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki oraz upowszechniać ją w niekonwencjonalnej formie przy wykorzystaniu tradycyjnych i nowych mediów. Nie chcemy mówić tylko do elit. Chcemy przekonywać do proponowanych przez nas rozwiązań szeroką opinię publiczną i w ten sposób wywierać nacisk głównych aktorów życia publicznego – to właśnie rozumiemy pod pojęciem think tanku nowej generacji.

 

DIAGNOZA

Uważamy, że głównym powodem niskiej jakości polskiej polityki i niskiej jakości pracy kolejnych rządów jest brak myślenia strategicznego. Chcemy upowszechnić myślenie w kategoriach długoterminowych.

Innym źródłem polskich problemów jest brak przejrzystego dialogu między biznesem i polityką. Chcemy stać się miejscem, w którym obie te grupy będą się spotykać i wzajemnie na siebie oddziaływać.

Kolejnym problemem jest jakość elit. Chcemy prowadzić działalność edukacyjną, organizować seminaria dla najwybitniejszych młodych ludzi wkraczających do życia publicznego.

 

KONCEPCJA

Nasze raporty są i będą tworzone przez najlepszych specjalistów w formie przejrzystych i zrozumiałych dla przeciętnego odbiorcy wydawnictw i interaktywnych stron internetowych. Nasze doświadczenia wyniesione z Muzeum Powstania Warszawskiego, tworzenia tradycyjnych i nowych mediów, pozwalają nam sądzić, że umiemy komunikować skutecznie nawet trudne treści. 

Naszą niezależność gwarantuje finansowanie Instytutu z wielu źródeł: kontrybucja prywatnego biznesu i osób prywatnych, granty krajowe i zagraniczne oraz własna działalność gospodarcza.

Dariusz Gawin

Igor Janke

Jan Ołdakowski

 

Partnerzy Szkoły Przywództwa 2018

 

Partner wspierający

Partner