Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Fundacji Instytutu Wolności oraz sprawozdaniami merytorycznymi Fundacji z ubiegłych lat.

Statut Fundacji


Sprawozdanie merytoryczne 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Partnerzy Szkoły Przywództwa 2018

 

Partner wspierający

Partner