Debata "Jakiej opozycji potrzebują Polacy?" odbyła się 26 października. Udział wzięli: Ludwik DornAnna Materska-Sosnowska, Antoni Dudek, Tomasz Sawczuk. Dyskusję poprowadził Piot Górski. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem debaty

 

 


 

Czy w Polsce opozycja może spełniać oczekiwania stawiane przez system demokratyczny, a także polskich obywateli? A może należałoby zmienić ramy instytucjonalne, tak by skuteczniej mogła pełnić swoją rolę?

Opozycja jest nieodzowna w demokracji. Kontroluje poczynania władzy, rządzącym, czującym jej oddech na plecach, nie pozwala popaść w gnuśność oraz pychę, a obywatelom nie daje pogrążyć się w bezalternatywności. Jeszcze większe znaczenie opozycja odgrywa w silnie podzielonym społeczeństwie tak, jak ma to miejsce dziś w Polsce. W takiej sytuacji państwo powinno zapewnieniać członkom wspólnoty możliwość realnego, skutecznego i godnego bycia reprezentowanym. W Polsce o opozycji wiele się mówi, ale rzadko w kontekście jej roli w systemie demokratycznym, a szczególnie jej umocowania prawnego.  

fot.  Krzysztof Belczyński  CC BY-SA 2.0

Partnerzy Szkoły Przywództwa 2018

 

Partner wspierający

Partner