Jak ukształtowana jest czeska scena polityczna i jacy są jej główni aktorzy? Jak mogą rozwijać się relacje polsko-czeskie - zarówno gospodarcze i politycznych? Co Czesi sądzą o możliwościach współpracy z Polską i innymi krajami Europy Środkowej? Te tematy podczas otwartego spotkania Klubu Absolwenta przedstawił Jakub Groszkowski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.

Jakub Groszkowski to kierownik zespołu środkowoeuropejskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował również slawistykę oraz na Studium Europy Wschodniej UW. Przez rok przebywał na stypendium na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Tematy badawcze: polityka wewnętrzna i zagraniczna Czech, Słowacji i Słowenii, grupa wyszehradzka, energetyka w Europie Środkowej.

Było to pierwsze z cyklu spotkań przedstawiających specyfikę krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Następne dyskusje, poświęcone kolejnym państwom, zorganizujemy jesienią 2017 roku.

 

Partnerzy Szkoły Przywództwa 2018

 

Partner wspierający

Partner